Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Antisemittisk propagandaplakat under krigen i Norge
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Plakater, Propaganda
  Last Modified: 16.12.2017
  File name: Fo30141711030003_593.tif
 • "Front mot bolsjevismen" - plakat
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Plakater, Propaganda
  Last Modified: 16.12.2017
  File name: Fo30141711030009_599.tif
 • Russiske fanger i Bergen
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Fanger, Krigsfanger
  Last Modified: 16.12.2017
  File name: Fo30141711030026_79.tif
 • Norwegian Official Photo. Lørdag den 27. januar kl. 6,45 om morgenen kom to kraftige eksplosjoner fra Arbinsgate 4 i Oslo, som Quislings statspoliti nettopp hadde "overtatt" etter en mann som var ettersøkt. På kort tid braket huset sammen. Blant de sårede var angiveren og morderen Kåre Torgersen, mens den beryktede Dønnum også denne gang slapp fra det. Eksplosjonen gikk også ut over en ny garasje som politiet hadde bygget på nabotomten. - Bildet viser bygningen inn mot gården etter eksplosjonen. Stockholm 23.03.1945 (Original bildetekst)
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Ødeleggelse
  Last Modified: 16.12.2017
  File name: S3136Fo30141710160016_32.tif
 • Eksplosjonen i Bergen 20.4.1944
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Ødeleggelse, Ruiner
  Last Modified: 16.12.2017
  File name: Fo30141711280010_213.tif
 • Oslo under krigen
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Okkupasjon, Okkupasjonstid
  Last Modified: 15.12.2017
  File name: Fo30141711170012_697.tif
 • For main caption see L. 8665. En norsk minesveiper går ut på feltet.
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Krig, Marinen
  Last Modified: 15.12.2017
  File name: L_8600Fo30141708080009_37.tif
 • Den norske korvetten "Potentilla" tar ombord overlevende fra et norsk skip i Nord-Atlanteren - høsten 1942.(Original bildetekst)
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Overlevende
  Last Modified: 15.12.2017
  File name: L12016Fo30141709120016_233.tif
 • 9. april 1944 - ble høytidelig holdt i London ved en gudstjeneste i St. Martin's-in-the-Field, der kong Haakon, kronprins Olav, Regjeringens medlemmer og øverstkommanderende for de forskjellige forsvarsgrener var tilstede. Pastor Ursin i den norske sjømannskirken i London forrettet. Om ettermiddagen holdtes et dansk-norsk møte i Coliseum, hvor også kong Haakon og kronprins Olav var tilstede sammen med representanter for Den danske legasjon og det danske råd i London. Statsråd Sverre Støstad og formannen i det danske råd, J. Christmas Møller talte. Bildet er tatt ved avslutningen av gudstjenesten i St. Martin-in-the-Field. En ser kong Haakon og kronprins Olav komme ut av kirken. London, 11.4.44.
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Krig, Gudstjenester, Kirker
  Last Modified: 15.12.2017
  File name: _9372Fo30141708140032_521.tif
 • Luftwaffe har evakuert Svelvik til fordel for den nye "sjåførskole". Ca. 300 tvangsutskrevne norske gutter er innlosjert i brakkene som sees på bildet. (Original bildetekst)
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, Okkupasjon, Okkupasjonstid, Skoler
  Last Modified: 15.12.2017
  File name: S2523Fo30141710040002_137.tif
 • I kraft av sine egen diktater rekvirerer tyskerne i Norge alt de kan få takk i av landets egen produksjon av matvarer. Det lille som måtte bli igjen overlates generøst til sivilbefolkningen. Bildet viser en situasjonen i Oslo. Tyske lastebiler er ankommet til et tyske potetlager med sin last. For sivilbefolkningen er poteter underlagt den strengeste rasjon og under lange perioder har denne matvare ikke vært å få det heletatt. London, 20.12.1944. (Original bildetekst)
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, krig, Okkupasjon, Okkupasjonstid
  Last Modified: 15.12.2017
  File name: S3006Fo30141710130013_80.tif
 • Tyske skilt, veivisere, plakater har gjennom snart 5 år satt sitt preg på Norges okkuperte hovedstad. I rekvirerte beslaglagte lokaler slår "herrefolket" seg ned, og etablerer sin "Heim" eller "Kameradschafthaus" for snart den ene, snart den annen gruppe. Bildet viser et slikt skilt. Det framgår av teksten hvaslaks  folk som holder til der. London, 20.12.1944. (Original bildetekst)
  Emneord: 2. verdenskrig, Andre verdenskrig, krig, Okkupasjon, Okkupasjonstid
  Last Modified: 15.12.2017
  File name: S3005Fo30141710130012_112.tif